Bộ 142 món công cụ kết hợp - HKTHP21421

Đánh giá sản phẩm
Thương hiệu: INGCO
Tình trạng: Còn hàng
3.780.000₫
Số lượng

         Bộ 142 cái công cụ kết hợp: Phần 1/2" Dr. gồm: 19
đầu cắm lục giác:8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-27-30-32mm; 5 đầu cắm ngôi sao
1/2": E10 12 14 16 20; 1 cầm tay linh hoạt 1/2"
375mm; 1 vặn ratchet 45T; 2 thanh mở 1/2": 75mm
(3") & 250mm(10"); 1 khớp nối 1/2" Dr.; 1 điều hợp
3 cách 1/2" (f)*3/8"(M); 2 đầu cắm spark plug 1/2"
Dr. 16mm & 21mm; 1 tay cầm chữ L 1/2"*10". Phần
3/8"Dr. gồm: 15 cái đầu cắm 3/8" 12pt: 6-7-8-9-10-
11-12-13-14-15-17-18-19-21-22; 1 vặn ratchet 3/8"
45T; 2 thanh mở 3/8":75mm (3") & 150mm(6"); 1
khớp nối 3/8". Phần 1/4" Dr. gồm: 26 cái đầu cắm
1/4"*25mm: PH0-PH1-PH2-PH3-PZ0-PZ1-PZ2-PZ3-
SL4-SL5.5-SL7 H2-H3-H4-H5-H6-H7-H8-H10,
T10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H-T40H; 1 đầu
giữ; 9 đầu cắm lục giác 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10;
10 đầu cắm ngôi sao E4 5 6 7 8; 1 vặn ratchet 1/4"
45T; 3 thanh mở 1/4": 50mm(2"), 100mm(4") &
150mm(6"); 1 khớp nối 1/4" Dr.; 1 điều hợp 3 cách
3/8"(F)*1/4"(M); 1 tay cầm quay 1/4"*150mm; 1
thanh mở linh hoạt 1/4" *150mm. Dụng cụ khác.- 1/T
  

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Siêu thị máy móc thiết bị
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Danh mục